Dokumenty

Dokumenty wymagane przy aplikowaniu:

  • Wydrukowane z systemu: wniosek aplikacyjny i list motywacyjny
  • Zaświadczenie z dziekanatu lub biura obsługi studenta o wysokości średniej z całego dotychczasowego toku studiów, zawierające adnotację o zaliczeniu roku studiów, poprzedzającego rok, na który student aplikuje o stypendium

Wydrukowany wniosek i list motywacyjny wraz z zaświadczeniem z uczelni, należy przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, zgodnie z terminarzem Programu.