Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2018/2019). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w początku lipca 2019 r.


Dokumenty wymagane przy aplikowaniu:

  • Wydrukowane z systemu: wniosek aplikacyjny i list motywacyjny
  • Zaświadczenie z dziekanatu o wysokości średniej z całego dotychczasowego toku studiów

Wydrukowany wniosek i list motywacyjny wraz z zaświadczeniem z uczelni, należy przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, zgodnie z terminarzem Programu.