Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji programu (rok akademicki 2019/2020).
Informacje dotyczące edycji 2020/2021 zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2020 r.


Dokumenty wymagane przy aplikowaniu:

  • Wydrukowane z systemu: wniosek aplikacyjny i list motywacyjny
  • Zaświadczenie z dziekanatu lub biura obsługi studenta o wysokości średniej z całego dotychczasowego toku studiów, zawierające adnotację o zaliczeniu roku studiów, poprzedzającego aplikację o stypendium

Wydrukowany wniosek i list motywacyjny wraz z zaświadczeniem z uczelni, należy przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, zgodnie z terminarzem Programu.