Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2020/2021). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na początku lipca 2021 r.


Dokumenty wymagane przy aplikowaniu:

  • Wydrukowane z systemu: wniosek aplikacyjny i list motywacyjny
  • Zaświadczenie z dziekanatu lub biura obsługi studenta o wysokości średniej z całego dotychczasowego toku studiów, zawierające adnotację o zaliczeniu roku studiów, poprzedzającego rok, na który student aplikuje o stypendium

Wydrukowany wniosek i list motywacyjny wraz z zaświadczeniem z uczelni, należy przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, zgodnie z terminarzem Programu.