Dokumenty

Dokumenty wymagane przy aplikowaniu:

  • wniosek aplikacyjny wraz z listem motywacyjnym, złożone on-line
  • zaświadczenie z dziekanatu lub biura obsługi studenta o wysokości średniej z całego dotychczasowego toku studiów, zawierające adnotację o zaliczeniu roku studiów, poprzedzającego rok, na który student aplikuje o stypendium (złożone jako elektroniczny załącznik do wniosku on-line)

Uwaga! Rekrutacja odbywa się wyłącznie elektronicznie, wszystkie dokumenty składane są tylko w trybie online.