Terminarz

Terminarz nowej edycji Konkursu (2018/2019) zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu w czerwcu 2018 r.
Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji 2017/18.


Terminarz Konkursu o stypendia Fundacji mBanku na rok akademicki 2017/2018:

5 czerwca 2017 r. – ogłoszenie Konkursu

15 czerwca 2017 r. – otwarcie aplikacji on-line

10 września 2017 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

13 września 2017 r. – ostateczny termin nadsyłania złożonych wniosków (decyduje data stempla pocztowego)

do 23 października – ogłoszenie wyników Konkursu