Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do poprzednich edycji warsztatów dla stypendystów pomostowych. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na wiosnę 2018 r. 

Aby aplikować o udział w warsztatach:

  1. Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa;
  2. Jeśli spełniasz warunki uczestnictwa, wypełnij formularz zgłoszeniowy i wraz z listem motywacyjnym, uzasadniającym chęć uczestnictwa w warsztatach, odeślij na adres: warsztaty@stypendia-pomostowe.pl – z dopiskiem warsztaty w temacie wiadomości.
  3. Wydrukuj wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz list motywacyjny, dołącz  zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej z dotychczasowego toku studiów (z wyłączeniem semestru letniego 2016/17) i prześlij do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź.

Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z kwalifikacją na warsztaty. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decydować będzie wysokość średniej oraz list motywacyjny kandydata. W przypadku dużej liczby zgłoszeń będzie decydował fakt, czy ktoś posiada (lub posiadał) status stypendysty konkursu PRYMUS.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej lista studentów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w warsztatach, zostanie ogłoszona w części „Wyniki rekrutacji”.