PZU

W roku 2015 wraz z PZU zaprosiliśmy stypendystów pomostowych do składania aplikacji na płatne praktyki letnie w Zespole Wsparcia Sprzedaży w biurach w Szczecinie i Olsztynie. Firma wybrała 2 osoby, które odbyły praktyki w regionalnych biurach PZU i zdobyły doświadczenie zawodowe w jednej z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zyskają wiedzę i umiejętności w zakresie sprzedaży / wsparcia sprzedaży. Staże trwały 3 miesiące.

Oferty praktyk i staży na rok 2016 ogłoszone zostaną na wiosnę 2016.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.