Edycja 2016

Fundacja BGK

Stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych od kwietnia do maja 2016 r. mogli składać aplikacje na płatne LETNIE PRAKTYKI 2016 w Fundacji BGK. Na trzymiesięczną płatną praktykę w Fundacji BGK została przyjęta 1 studentka – stypendystka pomostowa. Praktyka trwała od połowy lipca do końca września 2016 r.