Fundacja PZU

Oferty praktyk i staży na rok 2016 ogłoszone zostaną na wiosnę 2016.

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.Celem Fundacji jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.„Pomagamy pomagać” – to motto Fundacji. Więcej o Fundacji PZU na www.fundacjapzu.pl