Stypendium Studiuj za granicą

Program Studiuj za granicą skierowany jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, którzy chcą odbyć część studiów za granicą w ramach wymiany studentów Erasmus+.

Stypendium przyznawane w ramach programu ma na celu ułatwienie studentom utrzymania się i studiowania za granicą. Wysokość stypendium będzie zależna od różnicy między kosztami utrzymania (w tym studiowania) podczas studiów za granicą, a otrzymanym stypendium w ramach programu Erasmus+ i innymi przyznanymi źródłami pomocy finansowej. Wysokość miesięcznego stypendium przyznanego przez FEP nie może przekroczyć 350€, przy czym wysokość semestralnego stypendium nie może przekroczyć 1.600€.

W dotychczasowych siedemnastu edycjach programu przyznano łącznie 192 stypendia, dzięki którym studenci mogli spędzić od 4 do 10 miesięcy na uczelniach m.in. w: Belgii, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Czechach, Finlandii, Norwegii, Szwajcarii, Francji, Grecji, Litwie, Węgrzech i Wielkiej Brytanii.

Zapraszamy do lektury:

PARTNERZY

Program jest realizowany dzięki środkom Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.