Polish-American Internship Initiative

Polish – American Internship Initiative (Polsko – Amerykańska Inicjatywa Stażowa) to prestiżowy program praktyk letnich, w ramach którego wyróżniający się polscy studenci odbywają wakacyjne staże w USA, w wiodących amerykańskich korporacjach. Program uruchomiony został w roku 2010 przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności z promocyjnym wsparciem Ambasady USA w Polsce i Ambasady RP w Waszyngtonie. Realizowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości i firmy oferujące staże.

Program daje szansę ubiegania się o płatny 2 – 3 miesięczny staż (w czasie wakacji) w renomowanych amerykańskich firmach, dofinansowanie kosztów podróży oraz pomoc w uzyskaniu wizy. O staże mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich publicznych wyższych uczelniach, biegle władający językiem angielskim i legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Oferta skierowana jest przede wszystkim do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych i studentów – uczestników programu „PROJEKTOR”.

W dziewięciu dotychczasowych edycjach PAII do Stanów Zjednoczonych wyjechało 105 polskich studentów, aby odbyć wakacyjne staże w amerykańskich przedsiębiorstwach: Archer Daniels Midland Company, The Boeing Company, Citigroup, Chevron, Discovery Inc., GE Hitachi Nuclear Energy, MoneyGram, Pittsburgh Glass Works, Planting Arboretum Fields, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft Corporation, Westinghouse.

Więcej informacji oraz aktualne oferty stażowe znajdziesz na: www.paii.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia strony PAII na Facebook’u