Polish-American Internship Initiative

Polish–American Internship Initiative (Polsko–Amerykańska Inicjatywa Stażowa) to program który daje wyjątkową szansę zdolnym studentom z Polski – stypendystom Programu Stypendiów Pomostowych oraz wolontariuszom Programu Projektor, na odbycie wakacyjnych staży w wybranych przez siebie amerykańskich korporacjach, bez ponoszenia kosztów podróży do USA i kosztów uzyskania wizy J-1.

O udział w programie mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach, z bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie, którzy samodzielnie pozyskają staż w amerykańskiej firmie.

Studenci zaakceptowani na staż mogą ubiegać się w Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora programu, o sfinansowanie  procedury wizowej i podróży do Stanów Zjednoczonych.

Poprzez udział w programie polscy studenci mają niepowtarzalną szansę rozwinąć swoje umiejętności zawodowe ucząc się od najlepszych, a także czerpać korzyści z życia w globalnym, nowoczesnym i zróżnicowanym kulturowo świecie.

W dziewięciu dotychczasowych edycjach PAII do Stanów Zjednoczonych wyjechało 105 polskich studentów, aby odbyć wakacyjne staże w amerykańskich przedsiębiorstwach: Archer Daniels Midland Company, The Boeing Company, Citigroup, Chevron, Discovery Inc., GE Hitachi Nuclear Energy, MoneyGram, Pittsburgh Glass Works, Planting Arboretum Fields, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft Corporation, Westinghouse.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.paii.pl/