Podstawowe założenia

 

  • Kandydaci otrzymują informację o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe przed maturą. Zakładamy, że perspektywa uzyskania stypendium będzie zachęcać uczniów szkół średnich do kontynuowania nauki na studiach i wyboru dobrych uczelni wyższych.
  • Do sfinansowania programu budowana jest szeroka koalicja Partnerów.
  • Do udziału w Programie zapraszane są pozarządowe organizacje lokalne, aby rozszerzyć zasięg Programu i zachęcić społeczności lokalne do działania.
  • Informując o programie i pozyskując kandydatów Realizator Programu (FEP) współpracuje z partnerami lokalnymi (pozarządowe organizacje lokalne uczestniczące w programie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie).
  • Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmują niezależne komisje stypendialne, powoływane przez zarząd FEP na wniosek Partnerów Programu.
  • Przez cały czas Realizator Programu współpracuje ze stypendystami, obserwuje ich postępy w nauce, informuje o możliwych sposobów uzyskania pomocy stypendialnej podczas kolejnych lat studiów, ubiegania się o kredyt studencki, o możliwościach zdobycia do niego zabezpieczeń.