Adresaci

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy:

 • zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na akademickiej uczelni publicznej w Polsce,
 • pochodzą ze wsi lub miast do 20 tysięcy mieszkańców,
 • pochodzą z niezamożnych rodzin,
 • osiągają dobre wyniki w nauce,

a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków:

 • pochodzą z rodzin (czyli są dziećmi) pracowników byłych PGR (segment IA)
  lub
 • byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej (segment IB)
  lub
 • są członkami rodzin wielodzietnych lub pochodzą z rodzin zastępczych lub państwowych domów dziecka (segment IC)
  lub
 • mają rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie (segment II).

Szczegółowe warunki udziału w programie zawarte są na podstronie Stypendia na I rok studiów oraz w regulaminach.

O stypendia na starsze lata studiów
mogą się ubiegać stypendyści pomostowi (studenci, którzy byli uczestnikami Programu Stypendiów Pomostowych na I roku), osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i spełniający pozostałe warunki określone w regulaminach poszczególnych projektów stypendialnych.

Więcej informacji w zakładce Stypendia na studia.