Adresaci

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy:

  • zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na akademickiej uczelni publicznej w Polsce,
  • pochodzą ze wsi lub miast do 20 tysięcy mieszkańców,
  • pochodzą z niezamożnych rodzin,
  • osiągają dobre wyniki w nauce,

a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków:

  • byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole średniej, lub
  • są członkami rodzin wielodzietnych lub pochodzą z rodzin zastępczych lub państwowych domów dziecka, lub
  • mają rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie.

Szczegółowe warunki udziału w programie zawarte są na podstronie Stypendia na I rok studiów oraz w regulaminach.

O stypendia na starsze lata studiów
mogą się ubiegać stypendyści pomostowi (studenci, którzy byli uczestnikami Programu Stypendiów Pomostowych na I roku), osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i spełniający pozostałe warunki określone w regulaminach poszczególnych projektów stypendialnych.

Więcej informacji w zakładce Stypendia na studia.