Liczby i fakty

BIEŻĄCA EDYCJA

W siedemnastej edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2018/2019) przyznaliśmy 1053 stypendiów i staży, w tym:

 • 600 stypendiów na I rok studiów:
  – Segment I:  322 stypendia, w tym:
     Segment IA: 36 stypendiów
     Segment IB: 56 stypendiów
     Segment IC: 230 stypendiów
  – Segment II: 278 stypendiów
 • 274 stypendia na II rok studiów (konkurs PRYMUS)
 • 103 stypendia na III i IV rok studiów, na wybranych kierunkach (stypendia korporacyjne)
 • 6 stypendiów w ramach programu Studiuj za Granicą
 • 12 stypendiów doktoranckich (dla absolwentów Programu Stypendiów Pomostowych, realizujących studia III°)
 • 46 stypendiów językowych
 • 12 staży zagranicznych w USA
SIEDEMNAŚCIE EDYCJI W LICZBACH

W ramach Programu przyznano dotąd ponad 22 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 16 100 na I rok studiów.
Partnerzy przeznaczyli na ten cel 110 milionów zł.

Więcej informacji w rozszerzonych statystykach:

SKUTECZNOŚĆ

Początek studiów to wielkie zmiany, pierwsze kroki do samodzielności i niezależności. Stypendia pomostowe ułatwiają podjęcie studiów, pomagają realizować plany i ambicje, otwierają perspektywy. Mają charakter stabilizacyjny i łagodzą trudności finansowe związane z nauką w dużym mieście, koniecznością przeprowadzki i utrzymania się. Pozwalają skoncentrować się na nauce i aktywności naukowej, umożliwiają studiowanie w trybie dziennym. Stypendia pomostowe są skutecznym działaniem na rzecz awansu edukacyjnego młodzieży – potwierdzają to badania ankietowe prowadzone przez FEP wśród stypendystów, które pokazują, że program trafia do ambitnych, młodych ludzi będących w trudnej sytuacji materialnej.

Przeprowadzone wśród stypendystów pomostowych badań  wykazują, że prawie 94% absolwentów Programu uważa, że stypendium wpłynęło w bardzo i dość dużym stopniu na poprawę ich sytuacji materialnej w czasie studiów. Z badań stypendystów I i II roku  wynika, że dla 82% stypendystów na I roku (86% na II), stypendium pomostowe zdecydowanie poprawiło sytuację materialną. 90% kończy studia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, 70% kończy studia w terminie, zaledwie 4% absolwentów przerwało studia.

Raport wpływu

Zapraszamy do lektury Raportu wpływu Programu Stypendiów Pomostowych. Dzięki Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” mogliśmy zbadać jak program wpływa na stypendystów, ich wybory, dalsze losy, ich rodziny, społeczności lokalne i szersze otoczenie: