DZIAŁAJ SPOŁECZNIE

Dlaczego warto angażować się w działalność społeczną?

  • Działalność społeczna jest źródłem osobistej satysfakcji jaką daje np. bezinteresowna pomoc potrzebującym.
  • Jest atutem podczas poszukiwania pracy (pracodawcy zwracają na to uwagę czytając CV).
  • Jest atutem przy ubieganiu się o stypendia na starszych latach w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.
  • Jest źródłem nowych znajomości.
  • Podejmując działalność społeczną uczestniczysz w ważnym procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Możesz zaangażować się w: