Formularz sprawozdania

Sprawozdanie wraz z załącznikami należy zapisać w jednym dokumencie w formacie pdf i zamieścić na indywidualnym koncie Stypendysty w systemie do składania wniosków: https://wnioski.stypendia-pomostowe.pl


INSTRUKCJA ZAMIESZCZANIA SPRAWOZDANIA

  • Po zalogowaniu się do swojego konta w systemie wniosków wybierz przycisk Działalność społeczna
  • W rozwijanym polu Wybierz ścieżkę zaznacz INDYWIDUALNY PROJEKT SPOŁECZNY (IPS)
  • W miejscu ZAŁĄCZNIKI -> TYP wybierz Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Projektu Społecznego
  • Dodaj uprzednio przygotowany PDF Sprawozdania i zakończ akcję klikając przycisk ZAPISZ