FAQ

Skróty

 • IPS – Indywidualny Projekt Społeczny, inaczej projekt społeczny, projekt
 • FEP – Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 • PSP – Program Stypendiów Pomostowych
 • System – system, w którym składasz wniosek aplikacyjny o stypendium. 
 • Dzienniczek Projektu Społecznego – dokument, w którym opisujesz postępy realizacji swojego projektu społecznego
 • Sprawozdanie – dokument, w którym sprawozdajesz realizację Indywidualnego Projektu Społecznego. Wzór Sprawozdania udostępnimy wkrótce w formie linku w tym miejscu.

Linki:

Podstawowe informacje

 1. Czym jest Indywidualny Projekt Społeczny (w skrócie IPS)?
  Indywidualny Projekt Społeczny to działanie, którego autorem jesteś Ty studencie_tko i które odpowiada na ważny dla Ciebie problem społeczny. IPS prowadzi do pozytywnych zmian, likwidując lub zmniejszając ten problem. IPS ma jasno określone cele, harmonogram i zasoby, które pozwolą Ci przeprowadzić zmianę.
 2. Jakie rodzaje/formy aktywności są uznawane za IPS?
  IPS może przyjąć różne formy. Ważne, by IPS dotyczył ważnych społecznie tematów, np. kultury, edukacji, ekologii, zdrowia, społeczeństwa obywatelskiego, przestrzeni miejskiej. Popularnym rodzajem aktywności wybieranym przez studentów_tki jest organizacja wydarzenia lub cyklu wydarzeń.
  Mogą to być np. warsztaty dla dzieci z programowania, debata mieszkańców na temat ekologii czy wystawa prac młodych artystów. Twój projekt może także polegać na realizacji kampanii społecznej. Za pomocą kampanii możesz np. kształtować postawy obywatelskie wśród młodzieży szkolnej czy zachęcać do zdrowego stylu życia.
 3. Czy realizacja IPS jest obowiązkowa?
  Tak. Zgodnie z regulaminem PSP i umową o stypendium realizacja projektu społecznego jest obowiązkowa.
 4. Kiedy powinienem/powinnam zrealizować Indywidualny Projekt Społeczny? 
  Projekt powinieneś_aś zrealizować w trakcie roku akademickiego (na który masz stypendium) lub nadchodzących wakacji. Wybór konkretnego terminu należy do Ciebie. Pamiętaj jednak, że sprawozdanie z jego realizacji, musisz złożyć najpóźniej do końca sierpnia 2023 r.
 5. Czy projekt społeczny zrealizowany przeze mnie w przeszłości zostanie uznany za zrealizowanie IPS-u? 
  Cieszymy się, że działanie dla innych nie jest Ci obce! Indywidualne Projekty Społeczne to działanie, które zainaugurowaliśmy w czerwcu 2022 roku po to, by zachęcić studentów i studentki do podjęcia nowych inicjatyw na rzecz społeczeństwa. Za zrealizowanie IPS-u uznamy tylko te działania, które odbyły się między czerwcem 2022 r. a sierpniem 2023 r.
 6. Czy wolontariat w Programie PROJEKTOR w przeszłości zostanie uznany za zrealizowanie IPS-u? 
  Cieszymy się, że zaangażowałeś_aś się w działania z PROJEKTOREM. Indywidualne Projekty Społeczne to działanie, które zainaugurowaliśmy w czerwcu 2022 roku. Za zrealizowanie IPS-u uznamy więc tylko wolontariat w PROJEKTORZE, który miał miejsce w wakacje 2022 r. (dotyczy to stypendystów Programu PRYMUS i Programu Stypendiów Korporacyjnych).
 7. Czy wolontariat dla innej organizacji (np. WOŚP, SZLACHETNA PACZKA, moja uczelnia) zostanie uznany za zrealizowanie IPS-u?
  Świetnie, że angażujesz się w różne przedsięwzięcia społeczne! Projekty typu WOŚP, SZLACHETNA PACZKA to wolontariat akcyjny, dlatego w naszym rozumieniu, nie może stanowić IPS. Chodzi o to, że w ramach IPS-u to Ty jesteś liderem projektu i to Ty wyznaczasz kierunek i sposób wprowadzania zmiany w swoim otoczeniu.

Przygotowanie do realizacji projektu

 1. Z kim mogę merytorycznie skonsultować mój pomysł na projekt społeczny?
  Wsparcie merytoryczne na temat Twojego pomysłu na Projekt Społeczny uzyskasz, kontaktując się z opiekunem Twojego programu stypendialnego.
 2. Czy przed realizacją IPS-u ktoś powinien go zaakceptować?
  Przed realizacją IPS-u, zamieść w systemie wypełniony dzienniczek projektu społecznego, który jest dostępny na stronie Działaj Społecznie.
  Zapoznamy się w FEP z Twoim pomysłem na projekt. Powiemy Ci, czy możesz zacząć działać, czy powinieneś coś poprawić.
 3. Czy tematyka projektu społecznego jest dowolna?
  Tematyka projektu społecznego jest dowolna.
  Może dotyczyć działań z obszaru: kultury, edukacji, ekologii, zdrowia, społeczeństwa obywatelskiego, aż po organizację przestrzeni wokół Ciebie.
  Pamiętać trzeba, że powinna odpowiadać na konkretne potrzeby Twojego otoczenia.
 4. Kto może być grupą docelową mojego projektu społecznego? 
  Grupą docelową mogą być dowolne osoby, na rzecz, których podejmiesz działania. Mogą to być np.: uczniowie, seniorzy, mieszkańcy miejscowości, z której pochodzisz, sąsiedzi, itp.
 5. Chciałbym_abym zrealizować projekt z Programem PROJEKTOR, ale w mojej okolicy nie ma szkoły, która bierze udział w tym programie. Co mogę zrobić?
  W takiej sytuacji skontaktuj się Biurem Programu PROJEKTOR – na pewno wskażą, z kim możesz współpracować.
  Kontakt z Biurem PP:
  +48 507 703 240
  biuro@stypendia-pomostowe.pl
 6. Nie mam żadnego pomysłu na projekt. Co mogę zrobić?
  Kilka pomysłów:

Realizacja projektu

 1. W jaki sposób mogę zrealizować projekt?
  Polecamy działanie wg takiej ścieżki: Tworzysz pomysł na swój IPS –> Zamieszczać opis IPS w Systemie do składania wniosków (tam gdzie składasz standardowy wniosek stypendialny)-> Otrzymujesz akceptację od FEP –> Realizujesz Projekt –> Przedstawiasz sprawozdanie.  Pamiętaj, by podczas realizacji projektu, uwzględnić wszystkie etapy, wskazane w Dzienniczku Projektu Społecznego.
 2. Czy projekt należy zrealizować samodzielnie?  
  Projekt możesz zrealizować samodzielnie albo w grupie. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z innymi, musisz jasno określić swoją rolę w projekcie, np. lider.
 3. Czy będę miał_a opiekuna_kę lub koordynatora_kę projektu?
  Nie będziesz mieć do dyspozycji Opiekuna_ki projektu, ale zawsze na każdym etapie, przy jakichkolwiek wątpliwościach, możesz zwrócić się do FEP o pomoc lub konsultacje.
 4. Ile czasu powinna trwać realizacja projektu społecznego?
  To zależy od projektu – czego dotyczy, dla kogo jest przeznaczony, kogo angażuje i jakie działania podejmiesz. W PROJEKTORZE wolontariat zajmuje ok. 8 godz. w semestrze.
 5. Co się stanie, jeśli realizacja projektu się wydłuży?
  Mamy tu prostą radę 🙂 Zaplanuj swój i przeprowadź swój Projekt tak, aby zakończyć go najpóźniej do końca sierpnia 2023 r.
 6. Czy mogę zmienić pomysł na projekt społeczny w trakcie semestru?
  Tak, pod warunkiem, że uzyskasz akceptację FEP. Upewnij się także, czy zdążysz go zrealizować w wyznaczonym przez nas terminie, czyli do końca sierpnia 2023 r.
 7. Kto pokrywa koszty realizacji IPS-u?
  Postaraj się nie ponosić kosztów realizacji swojego Projektu. Jeśli jednak poniesienie kosztów okaże się niezbędne, spróbuj pozyskać wsparcie finansowe od osób lub organizacji, gotowych wesprzeć Twoje działania. W Programie Projektor możesz liczyć na kieszonkowe, które pozwoli Ci pokryć koszty związane z wolontariatem.
 8. Co się stanie, jeśli w trakcie realizacji projektu pojawią się czynniki losowe, które uniemożliwią mi jego zakończenie?
  Po pierwsze, zgłoś problem do FEP. Nie czekaj, aż problem sam się rozwiąże. Wspólnie poszukamy rozwiązania.

Zaliczenie projektu

 1. Co trzeba zrobić, żeby projekt społeczny został uznany za zrealizowany? 
  Projekt uznamy za zrealizowany, jeśli osiągniesz założone cele i doprowadzisz do zaplanowanej zmiany. Udokumentuj to w sprawozdaniu.
 2. Jak udokumentować realizację projektu społecznego?
  W przypadku wolontariatu w PROJEKTORZE wystarczy, że w systemie załączysz certyfikat otrzymany z PP. Jeśli natomiast projekt realizujesz sam_a, musisz złożyć sprawozdanie z jego realizacji.
  Formularz sprawozdania będzie taki sam w przypadku wszystkich lat studiów. Dostępny będzie na stronie: Działaj Społecznie.
 3. Czy po zrealizowaniu projektu społecznego dostanę certyfikat lub inne potwierdzenie od FEP?
  Tak, zarówno po zrealizowaniu IPS-u, jak i odbyciu wolontariatu z PROJEKTOREM, otrzymasz certyfikat.
 4. W jaki sposób przesłać materiały potwierdzające realizację IPS-u?
  Sprawozdanie z realizacji IPS-u załącz w Systemie: https://wnioski.stypendia-pomostowe.pl/login