Terminarz

Terminarz  konkursu Dyplom z Marzeń na rok akademicki 2022/2023:

8 kwietnia 2022 Ogłoszenie XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych
25 kwietnia 2022Ogłoszenie konkursu Dyplom z Marzeń dla organizacji lokalnych i grup nieformalnych
6 maja 2022Nadsyłanie zgłoszeń przez NGO do konkursu Dyplom z Marzeń
Druga połowa maja 2022Rozstrzygnięcie konkursu Dyplom z Marzeń i wyłonienie organizacji, które zostaną włączone do udziału w XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych
Czerwiec 2022Szkolenie dla laureatów konkursu Dyplom z Marzeń
Czerwiec 2022Organizacje lokalne rozpoczynają rekrutację kandydatów do XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych
4 lipca 2022 Otwarcie formularzy aplikacyjnych on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
16 sierpnia 2022 (g.16:00)Zamknięcie aplikacji on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
25 sierpnia 2022Ostateczny termin składania przez kandydatów dokumentów (wydrukowany z systemu wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami) do udziału w Programie, w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymali rekomendację
Do 1 września 2022Weryfikacja poprawności złożonych przez kandydatów dokumentów w OL oraz przekazanie ich do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej
Do 10 października 2022Ogłoszenie listy stypendystów przez FEP
Październik 2022Podpisanie umów z organizacjami lokalnymi
Listopad 2022Doroczne spotkanie stypendystów, inaugurujące XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych; wręczenie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendiów
Październik 2022 – lipiec 2023Wypłata stypendiów
Sierpień 2023Nadsyłanie przez organizacje lokalne sprawozdań z realizacji XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych