Terminarz

Terminarz  konkursu Dyplom z Marzeń na rok akademicki 2022/2023:

3 kwietnia 2023 Ogłoszenie XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
19 kwietnia 2023Ogłoszenie XVIII edycji konkursu Dyplom z Marzeń dla organizacji lokalnych i grup nieformalnych
12 maja 2023Nadsyłanie zgłoszeń przez NGO do konkursu Dyplom z Marzeń
Druga połowa maja 2023Rozstrzygnięcie konkursu Dyplom z Marzeń i wyłonienie organizacji, które zostaną włączone do udziału w XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
Początek czerwca 2023Szkolenie dla laureatów XVIII edycji konkursu Dyplom z Marzeń
Czerwiec 2023Organizacje lokalne rozpoczynają rekrutację kandydatów do XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
7 lipca 2023 Otwarcie formularzy aplikacyjnych on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
18 sierpnia 2023 (g.16:00)Zamknięcie aplikacji on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
28 sierpnia 2023Ostateczny termin składania przez kandydatów dokumentów (wydrukowany z systemu wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami) do udziału w Programie, w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymali rekomendację
Do 1 września 2023Weryfikacja poprawności złożonych przez kandydatów dokumentów w OL oraz przekazanie ich do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej
Do 13 października 2023Ogłoszenie listy stypendystów przez FEP
Październik 2023Podpisanie umów z organizacjami lokalnymi
Listopad 2023Doroczne spotkanie stypendystów, inaugurujące XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych; wręczenie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendiów
Październik 2023 – lipiec 2024Wypłata stypendiów
Sierpień 2024Nadsyłanie przez organizacje lokalne sprawozdań z realizacji XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych