Jak zdobyć pieniądze na studiowanie?

Jeśli interesują Cię stypendia dla studentów – dobrze trafiłeś. Choć studia na uczelniach publicznych są bezpłatne, samo studiowanie bezpłatne nie jest. Mieszkanie w dużym mieście, podręczniki, pomoce naukowe i samodzielne utrzymanie sporo kosztują. Istnieje wiele możliwości, aby zdobyć środki na studiowanie – jedną z nich jest zdobycie stypendium na studia. Poniżej przedstawiamy kilka możliwości.

Program Stypendiów Pomostowych to ogólnopolski pozarządowy program stypendialny dla studentów. Skierowany jest do maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, osiągających dobre wyniki w nauce i spełniających warunki określone w regulaminie.

W Programie można uzyskać stypendium na pierwszy rok studiów dziennych. Stypendium wynosi 7 000 zł i jest wypłacane w ciągu roku akademickiego w 10 miesięcznych ratach.

Stypendium na I rok studiów to dla studenta niewątpliwie duża pomoc  – ułatwia usamodzielnienie się, pomaga ustabilizować sytuację finansową, dzięki czemu stypendyści mogą skupić się na nauce i rozwoju.

Na wyższych latach studiów stypendyści Programu osiągający dobre wyniki w nauce mogą otrzymać:

oraz korzystać ze staży zagranicznych i uczestniczyć w warsztatach, konferencjach i spotkaniach.

Programy stypendialne dostępne w uczelni dla wszystkich studentów uczelni państwowych i niepaństwowych, niezależnie od tego, czy studiują w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym. W ramach pomocy stypendialnej możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogi.

Inne stypendia. Stypendia na studia przyznają także różne fundacje, firmy i organizacje, na zasadach przez siebie określonych. Czytaj więc uważnie ogłoszenia w uczelni, szukaj informacji w swoim środowisku lokalnym albo na portalu: www.mojestypendium.pl.

Kredyty studenckie, o które mogą się ubiegać studenci uczelni państwowych i niepaństwowych, bez względu na rok studiów, studiujących w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia. W pierwszej kolejności kredyt otrzymają studenci o najniższych dochodach.