Jak zdobyć pieniądze na studiowanie?

Jeśli interesują Cię stypendia dla studentów – dobrze trafiłeś. Choć studia na uczelniach publicznych są bezpłatne, samo studiowanie bezpłatne nie jest. Mieszkanie w dużym mieście, podręczniki, pomoce naukowe i samodzielne utrzymanie sporo kosztują. Istnieje wiele możliwości, aby zdobyć środki na studiowanie – jedną z nich jest zdobycie stypendium na studia. Poniżej przedstawiamy kilka możliwości oraz zapraszamy do przeczytania naszego poradnika.

Program Stypendiów Pomostowych to pozarządowy program stypendialny dla studentów. Skierowany jest do maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, osiągających dobre wyniki w nauce i spełniających warunki określone w regulaminie. W ramach Programu można uzyskać stypendium na pierwszy rok studiów dziennych. Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Stypendium na pierwszy rok studiów to dla studenta niewątpliwie duża pomoc  – ułatwia usamodzielnienie się, pomaga ustabilizować sytuację finansową, dzięki czemu stypendyści mogą skupić się na nauce i rozwoju.

Na wyższych latach studiów stypendyści Programu osiągający dobre wyniki w nauce mogą otrzymać:

oraz korzystać ze staży krajowych i zagranicznych i uczestniczyć w warsztatach.

Programy stypendialne dostępne w uczelni dla wszystkich studentów uczelni państwowych i niepaństwowych, niezależnie od tego, czy studiują w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym. W ramach pomocy stypendialnej możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogi.

Inne stypendia. Stypendia na studia przyznają także różne fundacje, firmy i organizacje, na zasadach przez siebie określonych. Czytaj więc uważnie ogłoszenia w uczelni, szukaj informacji w swoim środowisku lokalnym albo na portalu: www.mojestypendium.pl.

Kredyty studenckie, o które mogą się ubiegać studenci uczelni państwowych i niepaństwowych, bez względu na rok studiów, studiujących w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia. W pierwszej kolejności kredyt otrzymają studenci o najniższych dochodach.

Więcej informacji na temat sposobów zdobycia pieniędzy na studia możesz znaleźć w naszej publikacji:

stypendia_na_studia