Relacja ze stażu: Francja 2013 – Auchan Englos / Lille

Wojciech Michałek
student V roku pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego
Staż Francja 2013 r. – Auchan Englos / Lille

W minione wakacje miałem możliwość odbycia dwumiesięcznej praktyki w centrum Handlowym Auchan Enlgos, w północnej części Francji, na obrzeżach miasta Lille. Wyjazd ten był dla mnie bardzo ubogacającym doświadczeniem za równo ze względu na odbyte praktyki,  jak i na możliwość  pobytu w innym kraju.

Praktykę odbyłem w  rejonie „artykuły szkolne i bagaże”. Pracowałem 5 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie (od 9.00-16.00). Mój podstawowy zakres obowiązków obejmował: rozmieszczenie i ułożenie artykułów w magazynie, utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, sporządzanie inwentaryzacji, obsługę klienta. Oprócz tych obowiązków miałem także możliwość zapoznania się z pracą szefa rejonu (managera), dzięki czemu dowiedziałem się jak: prowadzić spotkania organizacyjne z podwładnymi, motywować pracowników do pracy, układać grafik pracy, zamawiać materiały do magazynu, obsługiwać klienta, sporządzać analizę i syntezę wyników sprzedaży, prezentować artykuły w magazynie, tworzyć plan sprzedaży.  Ponadto dzięki  tej pracy (a w szczególności konieczności obsługi klientów ) znacznie poprawiłem swój poziom języka francuskiego, dzięki czemu na chwilę obecną mogę się nim komunikatywnie posługiwać. Nie sposób również nie wspomnieć o atmosferze jaka panowała w Auchan Englos – była ona ciepła i przyjazna, ludzie pracujący tam traktowali się partnersko (co ciekawe można było to także zaobserwować w relacjach przełożony- pracownik) oraz byli względem siebie  i mnie bardzo życzliwi.

Pobyt we Francji jednak nie sprowadzał się tylko do pracy, ale także dał mi możliwość  poznania tego kraju, jego kultury, tradycji, kuchni i obyczajów.

Dzięki świetnej lokalizacji miasta Lille i bardzo dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej zwiedziłem wiele pięknych miejsc m.in.  Dunkierkę, Calais,  Brugię, Londyn , jak i samo Lille. Szczególne wrażenie wywarło na mnie Muzeum Sztuk Pięknych w Lille, w którym mogłem zachwycać się dziełami takich artystów jak: Rubensa, Moneta, van Decka, van Gogha, Godebskiego  i wielu innych. Przez te dwa miesiące poznałem także wielu pięknych i niezwykłych ludzi,  począwszy od Współpracowników, którzy nieraz zapraszali mnie na spotkania towarzyskie czy też wycieczki, poprzez Panią de Lobeouce, która uczyła mnie francuskiego, aż do Sióstr Klarysek, u których mogłem pielęgnować swoje życie religijne i duchowe, jak i  wielu innych. Dzięki tym ludziom mogłem zobaczyć  jak wygląda codzienne życie we Francji, a więc m.in.  poznałem ich obyczaje i posmakowałem kuchni francuskiej.

Zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu handlu i komercjalizacji, podniesienie poziomu języka francuskiego, zwiedzenie wielu pięknych miejsc, poznanie kultury i obyczajów Francji, nawiązanie nowych znajomości – to owoce tego wspaniałego czasu spędzonego we Francji.