Propozycje PAFW

Stypendysto! Jeżeli chcesz aktywnie angażować się w działalność społeczną poniżej znajdziesz prezentację niektórych Programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które mogą Ci w tym pomóc

  • Program „PROJEKTOR -Wolontariat Studencki”

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.

Grupy wolontariuszy liczące od dwóch do pięciu osób realizują przygotowane przez siebie projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności i zainteresowania dzieci i młodzieży. Projekty prowadzone są w czasie wolnym od zajęć, w trakcie roku szkolnego, oraz w wakacje i ferie. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności: mogą to być np. zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, informatyczne, teatralne, lingwistyczne, itd.

Program promuje postawy aktywne zarówno wśród uczniów, jak i studentów, u których kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie realizację pasji i zainteresowań w atrakcyjnej formule.

Program realizowany jest od 2004 r. Obecnie w kilkuset szkołach w całej Polsce realizowanych jest kilka tysięcy projektów z udziałem kilkudziesięciu tysięcy uczniów.

Realizator Programu: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”

Strona Programu: www.projektor.org.pl

Inne Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:

Być może w Twojej rodzinnej miejscowości, lub w najbliższej okolicy działa Lokalna Organizacja Grantowa która realizuje projekt w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, lub Biblioteka, która objęta została „Programem Rozwoju Bibliotek”.

  • Program „Działaj lokalnie”

W programie, poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez sieć Lokalnych Organizacji Grantowych, wspierane są różnego typu przedsięwzięcia, które przyczyniają się do aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów małych miejscowości. W drodze konkursu wyłaniane są także organizacje pozarządowe zainteresowane prowadzeniem w swojej społeczności lokalnych konkursów grantowych.

Realizator Programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Strona Programu: www.dzialajlokalnie.pl

  • „Program Rozwoju Bibliotek”

Głównym celem Programu jest pomoc bibliotekom na obszarach wiejskich i w małych miastach w przeobrażaniu ich w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące także aktywność obywatelską. W szczególności chodzi o umożliwienie różnym grupom społecznym spełnianie ich potrzeb i aspiracji poprzez upowszechnianie nowoczesnych narzędzi zdobywania wiedzy i informacji. Istotną częścią Programu Rozwoju Bibliotek będzie wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego bibliotekarzy, m.in. poprzez zakrojone na szeroką skalę szkolenia. Dzięki wsparciu jakie otrzyma blisko 3350 bibliotek z ponad tysiąca gmin, dziesiątki tysięcy mieszkańców wsi i małych miast uzyska dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a tym samym będzie mieć szansę na poprawę jakości swojego życia.

Realizator Programu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strona Programu: www.biblioteki.org

Więcej informacji o Programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: www.pafw.pl