Realizator Programu

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) jest realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych od początku. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności powierzyła nam to zadanie w 2002 roku. Zaprosiła jednocześnie do współpracy renomowanych Partnerów, między innymi Narodowy Bank Polski, Agencję Nieruchomości Rolnych, Fundację Wspomagania Wsi, Fundację PZU. Zadaniem FEP jest organizowanie i realizowanie programu stypendialnego dla młodych ludzi potrzebujących edukacyjnego wsparcia, budowanie wizerunku programu i dbanie o efektywne wykorzystanie powierzonych przez Partnerów funduszy. To wielka odpowiedzialność zważywszy na to, że z czasem przybywa znamienitych Partnerów, a sam Program dynamicznie się rozwija.

Zespół Fundacji, którym mam zaszczyt kierować, dokłada wszelkich starań aby powierzone zadania były realizowane zgodnie z wysokimi standardami. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości jest sygnatariuszem i przestrzega Karty Zasad Dobrego Programu Stypendialnego, która została wypracowana przez środowisko organizacji pozarządowych w trosce o zachowanie wysokich standardów działania.

Do zadań FEP, jako realizatora Programu Stypendiów Pomostowych, należy:

  • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb środowisk, do których kierowana jest pomoc stypendialna;
  • przygotowanie jasnych zasad i procedur (ogłaszania Programu, aplikowania, oceny wniosków, przyznawania stypendiów, działania komisji stypendialnych, informowania o przyznaniu stypendiów) oraz dokumentów towarzyszących realizacji Programu stypendialnego. Zapewnienie jawności procedur i dokumentów;
  • pozyskiwanie i utrzymywanie współpracy z Partnerami Programu, organizacjami współpracującymi i wspierającymi oraz patronami medialnymi;
  • podtrzymywanie kontaktów ze stypendystami;
  • dokonywanie systematycznych badań efektów realizacji Programu;
  • stosowanie nowoczesnych technologii w realizacji i promocji Programu.

Program jest realizowany od 16 lat. Sukces zawdzięcza hojności i doskonałej współpracy Partnerów, a także ambitnym młodym ludziom – stypendystom Programu – którzy swoją postawą i osiągnięciami dowodzą, że otrzymaną szansę rozwoju znakomicie wykorzystują. Warto więc w nich inwestować.

Dziękując Partnerom za współpracę zachęcam do dalszego wspierania tej szlachetnej inicjatywy, a wszystkich, którym zależy na awansie edukacyjnym młodych ludzi zachęcam do przyłączenia się do realizowanego przez nas Programu.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl

Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości została założona w 1991 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Skarb Państwa RP. Ma 25-letnie doświadczenie w realizacji programów stypendialnych, głównie dla studentów. FEP przyznała i wypłaciła dotąd ponad 43.500 stypendiów, w tym 24.000 stypendiów naukowych dla najlepszych studentów uczelni niepaństwowych i ponad 20.600 w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Wydała 126 książek z dziedziny ekonomii i zarządzania, głównie tłumaczeń z literatury anglosaskiej, zorganizowała 30 edycji różnych konkursów dla młodzieży i studentów oraz 32 konferencje poświęconych jakości kształcenia w wyższych uczelniach i programom stypendialnym realizowanym przez organizacje pozarządowe. Od stycznia 2017 roku FEP jest również realizatorem programu Projektor – Wolontariat studencki.
Od roku 2000 FEP jest finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Partnerów Programu Stypendiów Pomostowych.

Od 2015 roku Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości jest członkiem wspierającym Forum Darczyńców w Polsce.

Więcej o Fundacji na stronie: www.fep.lodz.pl