Zaproszenie – szkolenie Trener PROJEKTORa i działań animacyjnych

PROJEKTOR – wolontariat studencki zaprasza na darmowe szkolenie, które pogłębi Twoje umiejętności związane z prowadzeniem szkoleń czy warsztatów!

Organizatorzy zapraszają wszystkich studentów, zarówno działających już w programie PROJEKTOR, jak i studentów zainteresowanych rozwijaniem kompetencji trenerskich i animacyjnych.

SZKOLENIE – Trener PROJEKTORa i działań animacyjnych

Miejsce: Lublin
Data: 11 – 14 lipca 2019 r. (czwartek – niedziela)

Plan szkolenia:
1. Metody integracyjne w pracy z grupą – budowanie relacji.
2. Komunikacja i autoprezentacja w pracy trenera.
3. Metody szkoleniowe: szkolenie jako zamknięty cykl – od kontraktu do ewaluacji; uczenie się przez działanie – cykl Kolba, praca z metaforą – karty dialogowe, gry szkoleniowe.
4. Trening twórczości – planowanie i konstruowanie modułów szkolenia.
5. Pedagogika zabawy w pracy z grupą (m.in. gry i zabawy dla dzieci w młodszym wieku, zabawy z chustą KLANZY i tunelem animacyjnym, tańce integracyjne)

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? 
Zarejestruj się na platformie Programu
Wypełnij formularz

Termin zgłoszeń: do 30 czerwca.

Więcej informacji: http://projektor.org.pl/zostan-trenerem-projektora/