Zapraszamy na warsztaty „Kariera i rynek pracy”!

Drodzy Stypendyści! Zapraszamy Was na warsztaty „Kariera i rynek pracy”. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 23 czerwca!

Dzięki udziałowi  w warsztatach rozwiniecie kompetencje i wiedzę niezbędne do wejścia na rynek pracy i pokierowania własną karierą. Macie także szansę poznania innych stypendystów pomostowych i ciekawego spędzenia czasu.

CO OFERUJEMY?
  • Warsztaty z zakresu planowania, rozwoju i oceny ścieżki kariery, analizy potencjału zawodowego oraz technik poszukiwania pracy, jak również przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzania CV i listów motywacyjnych;
  • Atrakcje turystyczne – zwiedzanie Warszawy;
  • Spotkania integracyjne.
GDZIE?
  • Warszawa.
    Miejsce warsztatów oraz zakwaterowania, zostaną podane w późniejszym terminie.
KIEDY?
  • Warsztaty odbędą się w terminie 2-4 lipca 2019 r.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
  • Stypendyści Pomostowi – studenci II, III, IV roku studiów (lub I roku II°), którzy dotychczas nie uczestniczyli w tych warsztatach. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, decydować będzie średnia z dotychczasowego toku studiów (z wyłączeniem semestru letniego 18/19) oraz list motywacyjny kandydata. W przypadku większej liczby kandydatów, niż dostępna liczba miejsc, decydujący będzie fakt, czy ktoś posiada (lub posiadał) status stypendysty konkursu PRYMUS.
JAK?

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wszystkie wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają organizatorzy. Aby zgłosić się na warsztaty:

  • zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w warsztatach,
  • wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go w terminie do 23 czerwca 2019 r. na adres e-mail: warsztaty@stypendia-pomostowe.pl – z dopiskiem warsztaty Kariera i rynek pracy w temacie wiadomości. W ślad za tym, do  24 czerwcaoryginał zgłoszenia oraz zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej z dotychczasowego toku studiów (z wyłączeniem semestru letniego 18/19) do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, na adres ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź.

WIĘCEJ INFORMACJI w zakładce: Warsztaty, konferencje, konkursy / Warsztaty „Kariera i rynek pracy”

Program warsztatów – zostanie opublikowany w najbliższym czasie
Warunki uczestnictwa
Formularz aplikacyjny

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w terminarzu oraz programie warsztatów.

Warsztaty finansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Organizatorem warsztatów jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.