Zasady finansowania Programu

W Programie występują dwa rodzaje kosztów: koszty stypendiów i koszty zarządzania Programem.

Na sfinansowanie stypendiów tworzony jest fundusz stypendialny, na który złożą się środki pozarządowej organizacji lokalnej lub grupy nieformalnej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Wspomagania Wsi. Fundusz gromadzony jest w Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Raz w miesiącu, w uzgodnionym dniu, organizacja lokalna przekazuje do FEP 1/10 kwoty, która wynika z liczby stypendystów zakwalifikowanych do Programu z organizacji lokalnej. Za zgodą FEP może zostać ustalony inny harmonogram przekazywania środków (np. jednorazowo).

Koszty zarządzania Programem na poziomie organizacji lokalnej pokrywa organizacja ze środków własnych.

Koszty zarządzania Programem w FEP, w całości pokrywane są z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.