Terminarz

Terminarz  konkursu Dyplom z Marzeń na rok akademicki 2021/2022:

Terminarz edycji 2021/2022:  
25 marca 2021 ogłoszenie XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych
8 kwietnia 2021 ogłoszenie XVI edycji konkursu Dyplom z Marzeń dla organizacji lokalnych i grup nieformalnych
23 kwietnia 2021 nadsyłanie zgłoszeń przez NGO do konkursu Dyplom z Marzeń
połowa maja 2021 rozstrzygnięcie konkursu Dyplom z Marzeń i wyłonienie organizacji, które zostaną włączone do udziału w XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych
maj/czerwiec 2021 organizacje lokalne rozpoczynają rekrutację kandydatów do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 
maj /czerwiec 2021 szkolenie dla laureatów XVI edycji konkursu Dyplom z Marzeń 
1 lipca 2021 otwarcie formularzy aplikacyjnych on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
16 sierpnia 2021 (16:00) zamknięcie aplikacji on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
23 sierpnia 2021 ostateczny termin składania przez kandydatów dokumentów (wydrukowany z systemu wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami) do udziału w Programie, w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymali rekomendację
do 1 września 2021 weryfikacja poprawności złożonych przez kandydatów dokumentów w OL oraz przekazanie ich do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej
do 10 października 2021 ogłoszenie listy stypendystów przez FEP
październik 2021 podpisanie umów z organizacjami lokalnymi
październik/listopad 2021 doroczne spotkanie stypendystów, inaugurujące XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych; wręczenie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendiów
październik 2021 – lipiec 2022 wypłata stypendiów
sierpień 2022 nadsyłanie przez organizacje lokalne sprawozdań z realizacji XXedycji Programu Stypendiów Pomostowych