Terminarz

Terminarz nowej edycji konkursu Dyplom z Marzeń (2019/2020) zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu ma wiosnę 2019 r.

Poniższe informacje odnoszą się do edycji 2018/19.


Terminarz konkursu Dyplom z Marzeń 2018/2019:

Terminarz edycji 2018/2019:
28 marca 2018 ogłoszenie XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
12 kwietnia 2018 ogłoszenie XIII edycji konkursu Dyplom z Marzeń dla organizacji lokalnych i grup nieformalnych
30 kwietnia 2018 nadsyłanie zgłoszeń do konkursu Dyplom z Marzeń
druga połowa maja 2018 rozstrzygnięcie konkursu Dyplom z Marzeń i wyłonienie organizacji, które zostaną włączone do udziału w XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
maj/czerwiec 2018 organizacje lokalne rozpoczynają rekrutację kandydatów do XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
czerwiec/lipiec 2018 szkolenie dla laureatów XIII edycji konkursu Dyplom z Marzeń
2 lipca 2018 otwarcie formularzy aplikacyjnych on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
17 sierpnia 2018 (g.16:00) zamknięcie aplikacji on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
24 sierpnia 2018 ostateczny termin składania przez kandydatów dokumentów (wydrukowany z systemu wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami) do udziału w Programie, w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymali rekomendację
do 31 sierpnia 2018 weryfikacja poprawności złożonych przez kandydatów dokumentów w OL oraz przekazanie ich do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej
do 9 października 2018 ogłoszenie listy stypendystów przez FEP
październik 2018 podpisanie umów z organizacjami lokalnymi
październik/listopad 2018 doroczne spotkanie stypendystów, inaugurujące XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych; wręczenie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendiów
październik 2018 – lipiec 2019 wypłata stypendiów
sierpień 2019 nadsyłanie sprawozdań z realizacji XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych przez organizacje lokalne