Terminarz

Terminarz nowej edycji konkursu Dyplom z Marzeń (2020/2021) zostanie zamieszczony po jej ogłoszeniu ma wiosnę 2020 r.

Poniższe informacje odnoszą się do edycji 2019/20.


Terminarz edycji 2019/2020:
21 marca 2019 ogłoszenie XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
28 marca 2019 ogłoszenie XIV edycji konkursu Dyplom z Marzeń dla organizacji lokalnych i grup nieformalnych
24 kwietnia 2019 nadsyłanie zgłoszeń do konkursu Dyplom z Marzeń
druga połowa maja 2019 rozstrzygnięcie konkursu Dyplom z Marzeń i wyłonienie organizacji, które zostaną włączone do udziału w XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
maj/czerwiec 2019 organizacje lokalne rozpoczynają rekrutację kandydatów do XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
czerwiec/lipiec 2019 szkolenie dla laureatów XIV edycji konkursu Dyplom z Marzeń
1 lipca 2019 otwarcie formularzy aplikacyjnych on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
14 sierpnia 2019 (16:00) zamknięcie aplikacji on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych
23 sierpnia 2019 ostateczny termin składania przez kandydatów dokumentów (wydrukowany z systemu wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami) do udziału w Programie, w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymali rekomendację
do 31 sierpnia 2019 weryfikacja poprawności złożonych przez kandydatów dokumentów w OL oraz przekazanie ich do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej
do 10 października 2019 ogłoszenie listy stypendystów przez FEP
październik 2019 podpisanie umów z organizacjami lokalnymi
październik/listopad 2019 doroczne spotkanie stypendystów, inaugurujące XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych; wręczenie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendiów
październik 2019 – lipiec 2020 wypłata stypendiów
sierpień 2020 nadsyłanie sprawozdań z realizacji XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych przez organizacje lokalne