Terminarz

Terminarz  konkursu Dyplom z Marzeń na rok akademicki 2020/2021:

Terminarz edycji 2020/2021:  
27 marca 2020 ogłoszenie XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych
17 kwietnia 2020 ogłoszenie XV edycji konkursu Dyplom z Marzeń dla organizacji lokalnych i grup nieformalnych
9 maja 2020 nadsyłanie zgłoszeń do konkursu Dyplom z Marzeń
druga połowa maja 2020 rozstrzygnięcie konkursu Dyplom z Marzeń i wyłonienie organizacji, które zostaną włączone do udziału w XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych

Pozostała część terminarza zostanie opublikowane w początkach czerwca, gdy będą znane terminy matur i terminy uruchomienia i zamknięcia rekrutacji on-line do programu.