Dokumenty dla organizacji lokalnych


DOKUMENTY

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o dofinansowanie FWW w XXI edycji PSP dostępna będzie w lipcu 2022 r.


LOGOTYP DO POBRANIA

Logo w trybie kolorów RBG – do zastosowania na stronach www, w prezentacjach, dokumentach – KLIKNIJ I POBIERZ

Logo w trybie kolorów CMYK – do zastosowań w druku profesjonalnym, poligrafii – KLIKNIJ I POBIERZ