Ważne! rozliczenie semestru zimowego

DRODZY STYPENDYŚCI I STYPENDYSTKI,

pamiętajcie o konieczności załączenia na koncie stypendysty online zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu semestru zimowego! Macie na to czas do 12 marca. Jest to warunek niezbędny do wypłaty stypendiów w semestrze letnim. 

STYPENDYŚCI POMOSTOWI – I ROK

Najpóźniej do 12 marca 2022 r. należy dołączyć, na koncie stypendysty w systemie do składania wniosków, zaświadczenie z uczelni potwierdzające zaliczenie I semestru studiów. Pod tym warunkiem będzie wypłacane stypendium w semestrze letnim, od marca do lipca.

Akceptować będziemy tylko takie zaświadczenia, na których znajdzie się adnotacja o zaliczonym semestrze. Podajemy przykładowe sformułowania, które powinny znaleźć się na Waszych zaświadczeniach: „otrzymał zaliczenie I semestru”, lub „student zaliczył pierwszy semestr studiów”, lub „semestr I zaliczony”, lub ”student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia I semestru przewidziane programem studiów”.

Można również załączyć kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu I semestru. Karta musi być podstemplowana i podpisana.

Przykłady poprawnie wystawionych zaświadczeń:

Jak załączyć zaświadczenie?

Zaloguj się na swoje konto stypendysty w systemie online.
Pod numerem Twojego wniosku kliknij w ikonę „ZAŁĄCZNIKI”, a następnie wgraj zaświadczenie z uczelni.

Uwaga! Akceptujemy tylko pliki w formacie pdf! Nie załączaj zdjęć zaświadczeń – nie będą honorowane! Do skanowania dokumentu telefonem komórkowym polecamy aplikację CamScanner.

Rozliczenie roczne

Jeżeli w Twojej uczelni obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła i zdobycie takiego zaświadczenia jest niemożliwe, mamy dla Ciebie druk zobowiązania, który musisz podpisać, aby otrzymać stypendium w II semestrze. Druk zobowiązania do pobrania tutaj.

Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji tradycyjną pocztą razem z zaświadczeniem z uczelni o kontynuowaniu studiów w II semestrze.

Poprawka lub dług punktowy

Jeżeli nie zdałeś wszystkich egzaminów i masz poprawkę albo dług punktowy, nie martw się! Otrzymanie warunkowego zaliczenia I semestru lub wpis na II semestr z długiem punktowym NIE WYKLUCZA Cię z dalszego udziału w programie. Stypendium w semestrze letnim może być dalej wypłacane pod warunkiem podpisania tzw. zobowiązania warunkowegodo pobrania tutaj.

Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji tradycyjną pocztą razem z zaświadczeniem z uczelni o kontynuowaniu studiów w II semestrze.

Ważne!!! Nieprzekazanie wymaganych zaświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy, że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnim tygodniu marca.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 572 684 312 lub mail: styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl


STYPENDYŚCI PRYMUSA – II ROK

Stypendium w semestrze letnim będzie wypłacane pod warunkiem zamieszczenia w systemie stypendialnym do 12 marca 2022 r., zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu zimowego semestru studiów.

Akceptujemy dokumenty z adnotacją: student otrzymał zaliczenie III semestru lub student otrzymał zaliczenie semestru zimowego lub „semestr III zaliczony”, lub „semestr zimowy zaliczony”, lub „student zdał wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia III semestru przewidziane programem studiów”.
Tylko tak sformułowane zaświadczenie jest zgodne z wymogami umowy i uprawnia do otrzymania stypendium w semestrze letnim.

Można również załączyć w systemie kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu III semestru.

Z uwagi na to, że uczelnie dysponują standardowymi drukami do wystawiania zaświadczeń, ich treść może się różnić od wyżej wymienionej. W takiej sytuacji dopuszczamy odręczne adnotacje pracownika dziekanatu potwierdzone jego podpisem i imienną pieczątką.

Uwaga! Akceptujemy tylko pliki w formacie pdf! Nie załączaj zdjęć zaświadczeń – nie będą honorowane! Do skanowania dokumentu telefonem komórkowym polecamy aplikację CamScanner.

Rozliczenie roczne

Na uczelniach, w których obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła, studenci mogą nie uzyskać takiego zaświadczenia. Osoby te muszą podpisać zobowiązanie, aby otrzymać stypendium w semestrze letnim. Druk zobowiązania można pobrać tutaj.

Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta i adnotacją, że w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne.

Poprawka lub dług punktowy

Jeżeli nie zdaliście wszystkich egzaminów i macie poprawkę albo dług punktowy, nie martwcie się! Otrzymanie warunkowego zaliczenia III semestru lub przejście na IV semestr z długiem punktowym NIE WYKLUCZA Was z dalszego udziału w programie. Stypendium w semestrze letnim może być dalej wypłacane pod warunkiem podpisania tzw. zobowiązania warunkowego. Osoby, które zaliczyły semestr warunkowo druk zobowiązania mogą pobrać tutaj.

Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta i adnotacją, że w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne.

Ważne!!! Nieprzekazanie wymaganych zaświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy, że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnich dniach marca.

W razie pytań prosimy o kontakt: styp_II_rok@stypendia-pomostowe.pl


STYPENDYŚCI KORPORACYJNI – III I IV ROK

Stypendium w semestrze letnim będzie wypłacane pod warunkiem zamieszczenie w systemie stypendialnym do 12 marca 2022, zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu zimowego semestru studiów.

Akceptujemy dokumenty z adnotacją: student otrzymał zaliczenie … semestrulub student otrzymał zaliczenie semestru zimowegolub „semestr … zaliczony”, lub „semestr zimowy zaliczony”, lub „student zdał wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia ….. semestru przewidziane programem studiów”.
Tylko tak sformułowane zaświadczenie jest zgodne z wymogami umowy i uprawnia do otrzymania stypendium w semestrze letnim.

Można również załączyć w systemie kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu semestru.

Z uwagi na to, że uczelnie dysponują standardowymi drukami do wystawiania zaświadczeń, ich treść może się różnić od wyżej wymienionej. W takiej sytuacji dopuszczamy odręczne adnotacje pracownika dziekanatu potwierdzone jego podpisem i imienną pieczątką.

Uwaga! Akceptujemy tylko pliki w formacie pdf! Nie załączaj zdjęć zaświadczeń – nie będą honorowane! Do skanowania dokumentu telefonem komórkowym polecamy aplikację CamScanner.

Rozliczenie roczne

Na uczelniach, w których obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła, studenci mogą nie uzyskać takiego zaświadczenia. Osoby te muszą podpisać zobowiązanie, aby otrzymać stypendium w semestrze letnim. Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta i adnotacją, że w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne.

Druki zobowiązań do pobrania:
Zobowiązanie rozliczenie roczne – dla stypendystów III roku I stopnia
Zobowiązanie rozliczenie roczne – dla stypendystów IV roku I stopnia
Zobowiązanie rozliczenie roczne – dla stypendystów I roku II stopnia

Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta i adnotacją, że w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne.

Poprawka lub dług punktowy

Jeżeli nie zdaliście wszystkich egzaminów i macie poprawkę albo dług punktowy, nie martwcie się! Otrzymanie warunkowego zaliczenia semestru lub przejście na kolejny semestr z długiem punktowym NIE WYKLUCZA Was z dalszego udziału w programie. Stypendium w semestrze letnim może być dalej wypłacane pod warunkiem podpisania tzw. zobowiązania warunkowego.

Druki zobowiązań do pobrania:  
Zobowiązanie warunkowe – dla stypendystów III roku I stopnia
Zobowiązanie warunkowe – dla stypendystów I roku II stopnia

Osoby podpisujące zobowiązanie muszą przesłać ten dokument do FEP tradycyjną pocztą. Wraz ze zobowiązaniem należy przesłać do FEP zaświadczenie z uczelni o aktualnym statusie studenta.

Ważne!!! Nieprzekazanie wymaganych zaświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy, że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnich dniach marca.

W razie pytań prosimy o kontakt: styp_III_IV_rok@stypendia-pomostowe.pl


STYPENDYŚCI JĘZYKOWI

Przypominamy o konieczności dostarczenia do Fundacji do 11 marca 2022 r. zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego zaliczenie semestru zimowego studiów na uczelni. Pod tym warunkiem kontynuowana będzie wypłata stypendium językowego w semestrze letnim (celem finansowania kursu językowego). 

Zaświadczenia należy zamieścić w systemie stypendialnym online – należy zalogować się na swoje konto i dodać dokument w formie załącznika. Akceptowane będą tylko pliki w formacie pdf. Prosimy o nie przesyłanie zdjęć zaświadczeń – nie będą honorowane! Do skanowania tel. komórkowym polecamy CamScanner.

Akceptujemy zaświadczenia, na których znajduje się adnotacja o zaliczonym semestrze, np.: „Student/studentka otrzymał/a zaliczenie semestru (…którego…) w roku akademickim 2021/22”, lub „semestr (… który…) w roku akademickim 2021/22, „został zaliczony”, lub ”student/ka zdał/a egzaminy przewidziane programem studiów i uzyskał/a zaliczenie (… którego…)  semestru  studiów w roku akademickim 2021/22”.

Rozliczenie roczne

Jeżeli w Waszej uczelni obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła i zdobycie takiego zaświadczenia jest niemożliwe, konieczne będzie podpisanie zobowiązania. Aby otrzymać druk zobowiązania skontaktuj się z nami mailowo: styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl

Podpisane zobowiązanie należy odesłać do FEP w formie papierowej pocztą tradycyjną. Wraz ze zobowiązaniem należy przesłać zaświadczenie z uczelni o aktualnym statusie studenta (zaświadczenie stwierdzające fakt, że studiujecie i macie rozliczenie roczne na uczelni).

Nieprzekazanie wymaganych zaświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty stypendium (tj. wstrzymaniem finansowania II semestru kursu językowego).

W razie pytań, prosimy o kontakt: tel. 789 204 896 lub mailowy:  styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl


W razie pytań prosimy o kontakt z Fundacją.