Warsztaty Kariera i rynek pracy – zapraszamy

Drodzy Stypendyści! Zapraszamy Was na warsztaty „Kariera i rynek pracy”. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 29 czerwca!

Warsztaty „Kariera i rynek pracy” to możliwość rozwinięcia kompetencji i wiedzy, niezbędnych do wejścia na rynek pracy i pokierowania własną karierą. To także szansa poznania innych stypendystów pomostowych i ciekawego spędzenia czasu. W tym roku warsztaty odbędą się w formie zajęć online.

CO OFERUJEMY?

  • Warsztaty on-line z zakresu planowania, rozwoju i oceny ścieżki kariery, analizy potencjału zawodowego oraz technik poszukiwania pracy, jak również przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzania CV i listów motywacyjnych;
  • Spotkanie integracyjne w sieci

KIEDY?

  • Warsztaty odbędą się w terminie 3-5 lipca 2020 r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

  • Stypendyści Pomostowi – studenci II, III, IV roku studiów (lub I roku II°).
    O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz uzasadnienie chęci uczestnictwa w warsztacie w formularzu zgłoszeniowym kandydata. 

JAK?

Aby zgłosić się na warsztaty: 

PROGRAM WARSZTATÓW oraz PROWADZĄCY

WIĘCEJ INFORMACJI w zakładce: Warsztaty, konferencje, konkursy / Warsztaty „Kariera i rynek pracy”

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w terminarzu oraz programie warsztatów.

Warsztaty finansowane są przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Organizatorem warsztatów jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.