Ufunduj Dyplom z Marzeń! Zapraszamy lokalne NGO

Zapraszamy do współpracy
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające lokalnie,
które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

Jeśli chcesz spełnić marzenia młodych ludzi o studiowaniu,
 zgłoś się do konkursu Dyplom z Marzeń!

Konkurs Dyplom z Marzeń ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które zostaną Partnerami w kolejnej (XXII) edycji Programu Stypendiów Pomostowych.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane Organizacje Lokalne do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Gromadząc 25% kosztu stypendium, możesz stworzyć swoim kandydatom niepowtarzalną szansę udziału w systemie stypendialnym.

W ramach Programu Stypendiów Pomostowych stypendysta, poza stypendium na I rok studiów, ma szansę uzyskać pomoc na kolejnych latach studiów. Na najlepszych bowiem, czekają stypendia za wyniki w nauce a także dofinansowanie na studia zagraniczne czy oferty staży zagranicznych, już bez udziału finansowego OL.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i nadsyłanie zgłoszeń.
Termin aplikacji upływa 12 maja 2023 roku
Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Wszystkie informacje nt. tegorocznej edycji konkursu dostępne są na stronie: Dyplom Marzeń

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 789 204 896 lub pisząc na adres e-mail:a.wisniewska@fep.lodz.pl