Ufunduj Dyplom z Marzeń! Konkurs dla lokalnych NGO

Zapraszamy do współpracy lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne!

Chcesz wspierać zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości? Zostań Partnerem w Programie Stypendiów Pomostowych, dzięki któremu młodzi ludzie mogą uzyskać stypendium na I rok studiów. Zgłoś się do konkursu Dyplom z Marzeń!

O KONKURSIE

Konkurs Dyplom z Marzeń ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów Pomostowych i chciałyby zostać Partnerami jego XXI edycji, ogłoszonej w kwietniu 2022 r. 

Gromadząc 25% kosztu stypendium (w przypadku organizacji zlokalizowanych na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, tylko 9%), organizacja może stworzyć swoim kandydatom niepowtarzalną szansę udziału w rozbudowanym programie stypendialnym. W jego ramach młodzi ludzie mogą otrzymać stypendium na I rok studiów w wysokości 7000 zł (wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego), a także wsparcie finansowe podczas dalszej edukacji akademickiej.

O PROGRAMIE

W ramach Programu Stypendiów Pomostowych stypendyści, poza stypendium na I rok studiów, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. Na stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce oraz wykazujących się aktywnością społeczną w trakcie studiów czekają stypendia naukowe na starsze lata studiów, stypendia doktoranckie, stypendia językowe, a także dofinansowanie na studia zagraniczne czy oferty staży zagranicznych, już bez udziału finansowego OL.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane Organizacje Lokalne do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku i do zapoznania się z ofertą programu dla organizacji.

ZGŁOŚ SIĘ!

Formularz zgłoszenia do konkursu i pełne informacje dostępne są w zakładce: WSPÓŁPRACA  Z LOKALNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI/ Konkurs Dyplom z Marzeń

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 maja 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 789 204 896 lub pisząc na adres e-mail: a.wisniewska@fep.lodz.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!!!


INFORMACJA DLA ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE

Organizacje lokalne – dotychczasowi partnerzy Programu otrzymały już, drogą mailową, zaproszenie do udziału w tegorocznej edycji Stypendiów Pomostowych .


PARTNERZY

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Konkursem i całym Programem Stypendiów Pomostowych zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.