Sukces naszej stypendystki

Z radością informujemy o sukcesie naszej stypendystki absolwentki.

Dr Marlena Zyśk, adiunkt Zakładu Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, otrzymała stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na realizację projektu badawczego pt. „The role of immune-reactive astrocytes in the progression of Alzheimer’s disease”.

Roczne stypendium im. Bekkera realizowała będzie od września przyszłego roku na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja).

Marlena Zyśk będzie prowadziła badania wraz z zespołem prof. Anny Erlandsson (Molecular Geriatrics/Rudbeck Laboratory). Projekt badawczy jest kontynuacją współpracy naukowej pomiędzy dr Marleną Zyśk i prof. Anną Erlandsson zapoczątkowanej w 2016 r. podczas jej pierwszego stażu badawczego realizowanego w zespole Molecular Geriatrics. Część badań została opublikowana w pracy „The Aβ protofibril selective antibody mAb158 prevents accumulation of Aβ in astrocytes and rescues neurons from Aβ-induced cell death” (Sollvander et al, 2018).

Pani Marlena kilkukrotnie była stypendystką Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – otrzymywała stypendium pomostowe, stypendium PRYMUS oraz stypendium dla doktorantów.

Gratulujemy sukcesu!

Więcej informacji na stronie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.