Sukces doktoranta – stypendysty „PhDo”

Z wielką dumą informujemy, że stypendysta programu doktoranckiego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  „PhDo”, pan Mariusz Olczyk, jako współautor „Atlasu historycznego Polski dla niewidomych i słabowidzących”, otrzymał nagrodę podczas Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie.

Publikacja zdobyła drugie miejsce w kategorii „Educational cartographic products”, w międzynarodowym jury zasiadali eksperci z całego świata.

Jestem z tej nagrody bardzo dumny i bez wątpienia otrzymane stypendium przyczyniło się do tego sukcesu, bowiem mogłem spokojnie pracować nad tym projektem – mówi nagrodzony.

Pan Mariusz jest doktorantem na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W roku akademickim 2016/2017 otrzymywał stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”, realizowane przy współpracy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

naroda ICC 2017

Nagrodzona publikacja to pierwsza w kraju tak obszerna publikacja zawierająca 13 historycznych map barwno-wypukłych Polski, od jej początków po współczesność. Plansze w formacie A3 są dostępne zarówno dla niewidomych jak i słabowidzących. Wydawnictwo zawiera publikację przedstawiającą najważniejsze zagadnienia historyczne naszego kraju wraz z opisem tyflomap (czyli map dla niewidomych i słabowidzących) i sposobem ich czytania oraz broszurę w brajlu z objaśnieniami skrótów brajlowskich i innymi użytecznymi wskazówkami.

Pełna lista nagrodzonych na konferencji wydawnictw dostępna jest na stronie http://icaci.org/map-awards/

Polecamy stronę prowadzoną przez pana Mariusza: www.tyflomapy.pl, poświęconą tyflografii, czyli działowi kartografii zajmującemu się mapami dla niewidomych i słabowidzących.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!