Stypendium konferencyjne – RSA Annual Conference 2019 w Lincoln

Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz EUROREG zapraszają do ubiegania się o stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców na udział w tegorocznej edycji RSA Annual Conference 2019. Odbędzie się ona 31.10 – 1.11 w Lincoln w Wielkiej Brytanii pod hasłem Designing Research for Impact Shaping and Influencing Regional Policy.

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA, a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie (z uwzględnieniem okresów urlopów związanych z urodzeniem się dziecka, stanem zdrowia).

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z:
– abstraktu o długości 3000-5000 znaków w języku angielskim
– krótkiego CV w języku angielskim
na adres euroreg@uw.edu.pl. W tytule wiadomości należy umieścić sformułowanie: „stypendium konferencyjne Lincoln 2019”. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lipca 2019 r.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie EUROREG.