Stypendium konferencyjne – dla studentów i młodych naukowców

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcja Polska Regional Studies Association zapraszają do udziału w konkursie o stypendium dla studentów i młodych naukowców na udział w RSA Annual Conference 2018 w Lugano.

O konferencji


O stypendium

  • O stypendium mogą ubiegać się studenci oraz młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie
  • Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (studenci: £181; młodzi naukowcy: £206) oraz rocznego członkostwa w RSA (studenci: £38; młodzi naukowcy: £60), a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 500 zł
  • Stypendium zostanie przyznane w drodze konkursu na najlepszy abstrakt
  • Fundatorzy: Sekcja Polska Regional Studies Association (www.rsa.uw.edu.pl) oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego (www.euroreg.uw.edu.pl)


Jak ubiegać się o stypendium?

  • Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z: (1) abstraktu o długości 3000-5000 znaków w języku angielskim, (2) krótkiego CV
  • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: euroreg@uw.edu.pl
  • W tytule wiadomości należy umieścić tekst: „stypendium konferencyjne Lugano 2018”
  • Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego 2018 r. (do końca dnia)
  • Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 20 lutego 2018 r.
  • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne Lugano 2018”)

Więcej informacji na stronie EUROREG: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/aktualnosci,stypendium-konferencyjne-lugano