Stypendia zagraniczne – oferty warte zainteresowania

Szanowni Stypendyści, przedstawiamy Wam dwie ciekawe oferty stypendiów: stypendia rządu Francji dla polskich studentów oraz stypendia Funduszu Wyszehradzkiego. Terminy aplikowania upływają w marcu.

Stypendia rządu francuskiego na studia magisterskie i doktoranckie we Francji

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych. Stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji.

Trwa nabór wniosków o stypendia na pobyty studyjne dla polskich studentów i doktorantów. W ofercie rządu francuskiego znajdują się dwa rodzaje stypendiów: Master 2 – stypendia skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na kierunkach Master of Science/of Art oraz stypendia na studia doktoranckie typu co-tutelle obejmujące 3 pięciomiesięczne pobyty we Francji w ciągu 3 lat.

Stypendia Master 2: https://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2

Stypendia dla doktorantów: https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle

Rekrutację prowadzi bezpośrednio Ambasada Francji w Warszawie. W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Wnioski można składać do 07.03.2019 r.

Więcej informacji:
https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja
e-mail: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr
tel.: (22) 529 30 95

 

Nabór na stypendia Funduszu Wyszehradzkiego

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. Powstał on na mocy Statutu podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Fundusz realizuje ww. współpracę poprzez szeroką ofertę dofinansowania: programy grantowe, programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz programy grantów uniwersyteckich.

Obecnie trwa nabór na stypendia dla studentów studiów magisterskich oraz młodych badaczy. Granty w ramach programu oferowane są we wszystkich dyscyplinach naukowych, w każdym możliwym języku i obejmują pobyt od 1 do 4 semestrów. Program nie zakłada także żadnego limitu wiekowego kandydatów.

Stypendyści mogą realizować studia lub prowadzić badania na uczelniach oraz w jednostkach naukowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Ułatwieniem dla obu stron w procesie aplikacji kandydata do wybranego ośrodka jest fakt, że grant skierowany jest zarówno do studenta, jak i do instytucji przyjmującej:

2,300 euro/semestr – stypendysta

1,500 euro/semestr – host institution

Termin naboru mija 15 marca 2019. Więcej szczegółów oraz system aplikacji on-line dostępne są na stronie International Visegrad Fund: https://www.visegradfund.org/