Stypendia na wyjazd z Erasmusem – Studiuj za Granicą

OGŁASZAMY

XIII EDYCJĘ PROGRAMU ‚STUDIUJ ZA GRANICĄ’!

Zapraszamy stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, którzy planują wyjazd na stypendium zagraniczne w ramach wymiany studentów Erasmus+, do ubiegania się o stypendium na dofinansowanie wyjazdu.

Przyznawane w ramach programu stypendium ma na celu ułatwienie studentom studiowania na zagranicznej uczelni.

Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć na podstronie Stypendium Studiuj za Granicą.
Aplikacja on-line do składania wniosków aktywna jest od 27 czerwca do 18 sierpnia 2017 r., do godz. 16.00.

Fundatorem Programu Studiuj za granicą jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności.
Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.