Stypendia na III i IV rok studiów – nowe edycje

Ogłaszamy konkursy o stypendia korporacyjne na trzeci lub czwarty rok studiów dla stypendystów pomostowych. Aplikacja on-line otwarta będzie od 19 lipca do 6 września, do godz. 16.00.

Zapraszamy stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów objętych Programem podczas I roku studiów) do składania wniosków o stypendia na III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopnia.

Od tego roku akademickiego stypendia w programach korporacyjnych wynoszą 700 zł miesięcznie.

Zapraszamy stypendystów do ubiegania się o stypendia:

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia aktywna będzie od 19 lipca do 6 września, do godz. 16.00.

Fundatorami stypendiów są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski oraz Fundacja BNP Paribas.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.