Stypendia na III i IV rok studiów

Wystartowały konkursy o stypendia korporacyjne na trzeci lub czwarty rok studiów dla stypendystów pomostowych. Aplikacja on-line otwarta będzie do 7 września, do godz. 16.00.

Zapraszamy stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów objętych Programem podczas I roku studiów) do składania wniosków o stypendia na III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopnia.

Na stypendystów, którzy osiągną najlepsze wyniki w nauce, czekają stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacane w roku akademickim 2020/21.

Zapraszamy stypendystów do ubiegania się o stypendia:

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia aktywna jest:

  • w konkursie EKONOMIA+ od 10 lipca do 7 września 2020 r., do godz.16.00
  • w pozostałych konkursach od 2 lipca do 7 września 2020 r., do godz.16.00

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Stypendia na III i IV rok.

Fundatorami stypendiów są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski oraz Fundacja BNP Paribas.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.