Stypendia na III i IV rok – ogłaszamy kolejny konkurs

Ogłaszamy konkurs o stypendia korporacyjne im. Profesora Bronisława Geremka dla studentów III i IV roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich albo I roku studiów II stopnia – stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych.

Stypendium im. Profesora Bronisława Geremka przyznawane jest studentom wybranych kierunków humanistycznych. Stypendium otrzymują studenci, którzy wezmą udział w konkursie i uzyskają najwyższą średnią oraz najlepiej przygotują esej na jeden z trzech tematów.

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia aktywna będzie od 1 sierpnia do 10 września 2017 r., do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można znaleźć w na podstronie Stypendia na III i IV rok / Stypendia im. Prof. B. Geremka.

Fundatorem stypendiów jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program jest realizowany przy współpracy Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka.
Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.