Aplikowanie

Aplikowanie o stypendium w Programie Studiuj za granicą składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznaj się z zasadami udziału w Programie – przeczytaj Regulamin i wykaz niezbędnych dokumentów;
  2. Jeśli je spełniasz, złóż wniosek wraz z załącznikami on-line zgodnie z terminarzem Programu.
    Pamiętaj o terminie określonym w terminarzu!
    Po zamknięciu aplikacji online nie ma możliwości złożenia wniosku. Możesz jedynie uzupełnić załączniki w określonym terminie.

Od roku akademickiego 2021/22, wnioski i załączniki składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma konieczności przesyłania wydrukowanych dokumentów do siedziby Fundacji.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej wszyscy studenci ubiegający się o stypendium zostaną poinformowani e-mailem o wynikach rekrutacji.