Aplikowanie

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2018/2019). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w początku lipca 2019 r.


Aplikowanie o stypendium w Programie Studiuj za granicą składa się z następujących kroków:

  1. Zobacz jakie warunki musisz spełnić aby móc uczestniczyć w Programie, zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów;
  2. Jeśli je spełniasz, złóż wniosek on-line;
  3. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – realizatora Programu.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej studenci, którzy otrzymają stypendium zostaną o tym poinformowani e-mailem.