Terminarz

Terminarz programu Studiuj za granicą na rok akademicki 2023/2024:

20 lipca 2023 r. – ogłoszenie Programu i uruchomienie aplikacji on-line do składania wniosków

30 września 2023 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line do składania wniosków

System pozwala na złożenie wniosku w opcji „bez załączników”. Wszyscy kandydaci, którzy skorzystają z tej opcji, są zobligowani do uzupełnienia złożonych w terminie wniosków on-line o załączniki, najpóźniej do 30 listopada br.

do 30 listopada 2023 r. – ostateczny termin uzupełniania on-line załączników do wniosku złożonego w aplikacji (zgodnie z punktem F. Regulaminu)

grudzień 2023 r. – ogłoszenie listy stypendystów.
Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową. W wiadomości podany będzie opis formalności, których należy dopełnić przed wypłatą stypendium

do 30 kwietnia 2024 r. – termin przesyłania do Fundacji zaświadczenia z zagranicznej uczelni potwierdzającego zaliczenie semestru zimowego (wraz z informacją o zaliczonych przedmiotach, zdanych egzaminach i uzyskanych ocenach) oraz sprawozdania z pobytu za granicą

do 30 września 2024 r. – termin przesyłania do Fundacji zaświadczenia z zagranicznej uczelni potwierdzającego zaliczenie semestru letniego (wraz z informacją o zaliczonych przedmiotach, zdanych egzaminach i uzyskanych ocenach) oraz sprawozdania z pobytu za granicą


W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, terminarz może ulec zmianie.