Stypendia Fundacji Orange

Z żalem informujemy, że program stypendiów Fundacji Orange nie będzie kontynuowany.

Stypendia Fundacji Orange, przyznawane były studentom III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo na I roku studiów II stopnia, realizującym studia z zakresu: automatyki i robotyki; elektroniki i telekomunikacji; elektrotechniki; teleinformatyki; informatyki; mechatroniki. Stypendia przyznawane były na podstawie konkursu, w którym wyłonieni byli studenci o najwyższej średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów.

W dziesięciu edycjach konkursu przyznano 158 stypendiów.
Nagrodą w konkursie było roczne (lub półroczne*) stypendium w wysokości 5.000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

PARTNERZY

Fundatorem stypendiów była Fundacja Orange.