DZIAŁAJ SPOŁECZNIE

Dlaczego warto angażować się w działalność społeczną?
Powodów jest wiele! Nie tylko dajesz coś od siebie innym, ale także zyskujesz: nowe doświadczenia, wiedzę, umiejętności, nowe znajomości. 
Działalność społeczna jest źródłem osobistej satysfakcji. Jest też atutem podczas poszukiwania pracy (pracodawcy zwracają na to uwagę czytając CV). Pomaga przy ubieganiu się o stypendia na starszych latach w ramach Programu Stypendiów Pomostowych i o staże zagraniczne. Podejmując działalność społeczną uczestniczysz w ważnym procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy, zachęcamy! Możesz zaangażować się w: