Stypendia doktoranckie PAFW

Rusza kolejna edycja Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski w aplikacji on-line można składać do 5 października.

Program adresowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy byli stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych (studenci objęci Programem Stypendiów Pomostowych podczas I roku studiów) i chcą kontynuować naukę na studiach III stopnia. Program jest realizowany w formie konkursu. Nagrodą są roczne stypendia naukowe w wysokości 18.000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na podstronie Stypendia doktoranckie / Stypendia doktoranckie PAFW.