Stypendia doktoranckie PAFW i PAFW „PhDo” – nowe edycje

Zapraszamy studentów i doktorantów zainteresowanych stypendiami na III stopień studiów. 8 września otwieramy nabór wniosków do Programu Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz do Programu Stypendiów Doktoranckich PAFW „PhDo”.

Wnioski online o stypendia w wybranym programie można składać do 7 października.

Programy są realizowane w formie konkursów. Nagrodą są roczne stypendia naukowe w wysokości 18 000 zł.

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci, którzy są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich, realizującymi stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk, albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (utworzonym na podstawie odrębnych przepisów) oraz spełniają pozostałe warunki wybranego Programu.

Aplikacje on-line o stypendia można składać do 7 października 2020 r., do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na podstronie Stypendia doktoranckie.