Studia doktoranckie na Politechnice Łódzkiej

Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej zaprasza do rozpoczęcia studiów III stopnia w ramach programu „POWER Wdrożeniowa Szkoła Doktorantów”.

Tematyka i zakres doktoratu związany będzie z projektami realizowanymi w Instytucie Inżynierii Materiałowej PŁ.
Temat pracy związany będzie z elektromobilnością opartą o nowoczesne nośniki wodoru do zasilania ogniw paliwowych.

Instytut zaprasza absolwentów studiów inżynierskich z kierunków: Chemia, Inżynieria Chemiczna, Biotechnologia, posiadających umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.

Więcej informacji w załączonym pliku.