Staże wakacyjne w USA – zapraszamy do aplikowania

Pojawiły się kolejne oferty wakacyjnych praktyk w USA w ramach prowadzonego przez FEP programu Polish-American Internship Initiative. Studenci, którzy chcieliby wyjechać na staż do USA w wakacje 2019, mogą składać aplikacje on-line do 29 marca. Zapraszamy stypendystów do aplikowania!

Dzięki PAII wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają wakacyjne praktyki w USA, w uznanych amerykańskich korporacjach. Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. Udział w programie jest dla studentów bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Podczas staży studenci zdobywają cenne doświadczenie zawodowe i mają okazję wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach.

Dostępne oferty stażowe to propozycje koncernu Emerson oraz The Broadmoor Hotel.
Emerson przyjmie 2 stażystów
na stanowiska Engineering Intern oraz Business Intern. Poszukiwani są studenci minimum trzeciego roku studiów, którzy studiują na kierunkach technicznych (elektryka, mechanika) lub biznesowych (zarządzanie, logistyka i pokrewnych). Broadmoor przyjmie 4 stażystów na stanowisko Groundskeeping and ground operations Intern. Poszukiwani są studenci minimum drugiego roku studiów kierunków ogrodniczych, architektury krajobrazu, agronomii.

O udział w programie mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych uczelni akademickich, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Do udziału szczególnie zachęcani są uczestnicy programów „Stypendia Pomostowe” oraz  „Projektor – Wolontariat Studencki”.

Rekrutacja do programu przebiega on-line. Termin składania elektronicznych wniosków upływa 29 marca 2019.  Więcej informacji oraz szczegółowa oferta staży: www.paii.pl

Polish-American Internship Initiative to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wspierane przez Ambasadę USA w Polsce. Realizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże. Od 2011 roku, w ośmiu edycjach PAII, 97 polskich studentów odbyło staże w amerykańskich firmach i zyskało bezcenne doświadczenie zawodowe.