Staże wakacyjne 2016 w USA dla studentów – rekrutacja przedłużona

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji Polish-American Internship Initiative – programu wakacyjnych praktyk w renomowanych amerykańskich przedsiębiorstwach dla polskich studentów. Szczególnie zapraszamy do  niego stypendystów pomostowych!

Na stronie internetowej PAII dostępne są oferty stażowe firm Archer Daniels Midland Company, MoneyGram International Inc., Oracle, Pittsburgh Glass Works oraz Stilwell Technology and Robotics. Firmy poszukują stażystów, którzy odbędą praktyki w działach technicznych, HR, finansowych, handlowych, zarządzania produkcją, projektowania. Studenci, którzy chcieliby wyjechać na staż w USA w wakacje 2016, mogą składać wnioski o udział w programie do 21 grudnia 2015.

Inicjatywa umożliwia wyróżniającym się w nauce studentom odbycie staży wakacyjnych w uznanych amerykańskich korporacjach. Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. Udział w programie jest dla studentów bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Dzięki stażom PAII studenci mają okazję wykorzystać swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć doświadczenie zawodowe ucząc się od najlepszych.

O udział w programie mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach publicznych, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Do udziału szczególnie zachęcamy stypendystów pomostowych oraz  studentów wolontariuszy programu „Projektor – Wolontariat Studencki”.

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce, wspierane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie. Realizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże. Od 2011 roku, w pięciu edycjach PAII 79 polskich studentów odbyło staże w amerykańskich firmach i zyskało bezcenne doświadczenie zawodowe.

Rekrutacja na staże przebiega on-line. Termin składania elektronicznych wniosków upływa 21 grudnia 2015 roku o godzinie 16:00.

Więcej informacji oraz szczegółowe oferty staży pod adresem: www.paii.pl