Staże w Kongresie USA dla stypendystów pomostowych

Drodzy Stypendyści!

Podobnie jak w poprzednich latach, mamy dla Was bardzo ciekawą i prestiżową propozycję stażu – macie szansę na wyjazd na praktyki letnie w Kongresie Stanów Zjednoczonych!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości kontynuuje współpracę z Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF), dzięki czemu stypendyści pomostowi wszystkich lat studiów mogą ubiegać się o staże w Kongresie USA.

Trwa rekrutacja do tegorocznej edycji programu. Aplikacje przyjmowane są on-line poprzez formularz umieszczony na stronie TFLF. Rekrutacja trwa do 14 marca 2021 r.

Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) to program stażowy oferujący niepowtarzalną okazję na obserwację jak działa proces demokratyczny – w trakcie praktyk letnich w Kongresie Stanów Zjednoczonych, w biurach w Senacie i Izbie Reprezentantów.

Stażyści spędzą osiem tygodni w biurze, które zaakceptuje danego kandydata, nie tylko obserwując pracę biur parlamentarnych, ale także aktywnie angażując się w pracę – odbierając telefony i odpowiadając na maile wyborców, pisząc notatki służbowe, biorąc udział w różnorodnych wydarzeniach i konferencjach oraz dodatkowych spotkaniach, organizowanych przez TFLF. W poprzednich latach kandydaci odwiedzili m.in. Pentagon, fabrykę samolotów firmy Boeing, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. 

Staż jest również przepustką do aktywności przeznaczonych dla absolwentów programu, którzy po zakończeniu programu mają okazję brać udział w przygotowanych specjalnie dla nich wydarzeniach. W roku ubiegłym, mimo pandemii, absolwenci programu wzięli udział w wirtualnych spotkaniach m.in. z Ianem Brzezińskim z Atlantic Council czy byłym ambasadorem USA w Polsce Danielem Friedem. 

Jak dotąd z programu skorzystało ponad 30 polskich studentów pochodzących z różnych zakątków Polski (Krakowa, Lublina, Zamościa, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Kujaw, Pomorza oraz Warszawy), studiujących w kraju oraz za granicą (na uczelniach brytyjskich, holenderskich czy amerykańskich). Organizatorzy starają się co roku przyjąć co najmniej połowę studentów z uczelni krajowych.

Warunkiem udziału w programie jest polskie obywatelstwo, status studenta, określony wiek (maksimum 26 lat) oraz działalność dodatkowa – np. na rzecz organizacji pozarządowych, stowarzyszeń czy organizacji studenckich. Nie ma przy tym znaczenia kierunek studiów kandydata. Szansę ma każdy. Liczy się zainteresowanie sprawami transatlantyckimi, ciekawość świata oraz coś, co wyróżnia kandydata – np. nietypowa pasja. Ważne jest dobre umotywowanie, jak staż wpisuje się w plan przyszłej kariery studenta. Wszystko to sprawdza aplikacja konkursowa, którą musi wypełnić kandydat na początku rekrutacji. 

Staże trwają 8 tygodni, odbędą się w wakacje, od połowy sierpnia do początku października.

Staż jest bezpłatny, a TFLF zapewnia pokrycie większości kosztów (m.in. lotów, wizy oraz zakwaterowania) w ramach przyznanego każdemu z wybranych kandydatów stypendium.

W przypadku stypendystów FEP, koszty związane z odbyciem stażu w Kongresie Stanów Zjednoczonych zostaną pokryte przez FEP z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od kilku lat partnerami programu są Ambasada USA w Polsce jak również Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości i korporacja Lockheed Martin. 

Aby aplikować należy wysłać zgłoszenie najpóźniej do 14 marca 2021 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF. Wybrane osoby, które trafią do finałowej rundy, odbędą rozmowy indywidualne z komisją złożoną z przedstawicieli TFLF oraz Partnerów programu. Spotkania zaplanowano na połowę kwietnia. Ostateczna lista tegorocznych stażystów zostanie ustalona na początku maja. 

UWAGA: Stypendystów FEP prosimy o zaznaczenie w CV, że są podopiecznymi Fundacji!

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny na stronie: https://transatlanticforum.org/

Organizatorem programu praktyk jest Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF), instytucja powołana by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach prominentnych przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. W 2019 roku odbyła się czwarta edycja programu.

Jak dotąd z programu skorzystało już 30 polskich studentów z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Lublina czy Łodzi, ale także z uczelni brytyjskich czy amerykańskich. W trzech edycjach programu (2017 r., 2018 r., 2019 r.) uczestniczyła trójka stypendystów pomostowych, którzy odbyli praktyki w biurach amerykańskich kongresmenów: Petersa Roskama, Marcy Kaptur oraz w biurze senatora Johna Boozmana.

Zapraszamy do lektury:
relacji stypendysty Przemysława 
ze stażu odbytego w 2019 r.
relacji stypendystki Eweliny ze stażu odbytego w 2018 r.
relacji stypendysty Bogdana ze stażu odbytego w 2017 r.