Staże dla studentów i absolwentów – EIT Food RIS Fellowships

Szanowni Stypendyści, przedstawiamy ciekawą ofertę stażu. 30 studentów i absolwentów z różnych środowisk edukacyjnych dostanie w ramach projektu EIT Food RIS Fellowships możliwość odbycia płatnych 3-miesięcznych staży w sektorze rolno-spożywczym.

Stypendyści będą mieli okazję zdobycia praktycznych doświadczeń i wzmocnienia umiejętności, w tym analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Podczas wieloetapowego procesu rekrutacji kandydaci będą nie tylko uczyć się profesjonalnie przygotowywać profesjonalny profil LinkedIn, ale także będą aktywnie uczestniczyć w unikatowych warsztatach dotyczących sieci i rozwiązywania problemów, prowadzonych przez EIT Hubs.

30 wybranych osób zostanie skierowanych na staże w różnych działach w firmach konsorcjum spożywczego EIT lub firmach RisingFoodStars. Praktykanci będą uczyć się poprzez działanie, rozwiązując rzeczywiste sytuacje problemowe, przed którymi stoją firmy z branży spożywczej. Wszyscy stażyści otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1000 euro brutto. Projekt RIS Fellowships organizowany jest przez: Uniwersytet Warszawski (Polska), Fundację AZTI (Hiszpania), PepsiCo (Wielka Brytania), Puratos (Belgia), Maspex (Polska) przy wsparciu CLC North-East i CLC South.

Rekrutacja trwa do 15 maja 2018 r..

Więcej: https://www.eitfood.eu/programmes/eit-food-ris-fellowships