Staż w Ambasadzie USA w Warszawie – oferta

Drodzy stypendyści!
Przedstawiamy Wam ciekawą ofertę stażu! Ambasada USA w Warszawie poszukuje studentów, którzy chcą odbyć 4-miesięczne praktyki w Sekcji Spraw Publicznych i Sekcji Protokolarnej (Public Affairs Section and Protocol Section).

Poszukiwani są studenci 3 lub 4 roku, kierunków takich jak: amerykanistyka, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, dziennikarstwo.

Staże odbywać się mogą w trzech terminach: od lutego lub marca, od czerwca lub lipca i od października lub listopada 2018 r.

Aplikacje można składać do 25 stycznia 2018 r.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące aplikowania dostępne są na stronie Ambasady USA.