Spotkania online dla stypendystów I roku

Dziękujemy wszystkim stypendystom pomostowym I roku, którzy uczestniczyli w spotkaniach online z zespołem Programu Stypendiów Pomostowych. Tym, którzy nie mogli w nich uczestniczyć przypominamy o czekającym na Was na www Poradniku dla stypendystów I roku.

Na spotkania zapraszaliśmy wszystkich stypendystów, którzy otrzymali stypendium pomostowe na I rok studiów. Spotkania odbyły się w trzech terminach: 14.12, 16 i 17.12.

Opowiedzieliśmy na nich jakie są ich prawa i obowiązki stypendystów, w skrócie pokazaliśmy możliwości czekające w programie – stypendia, warsztaty, szkolenia i innych wydarzenia, z których mogą korzystać. Była również szansa posłuchania stypendystów ze starszych lat, którzy opowiadali co warto wiedzieć o programie i odpowiadali na pytania. Opowiedzieliśmy również o prowadzonym przez FEP programie Projektor.

W sesji Q&A zespół Fundacji odpowiadał na pytania uczestników – dziękujemy wszystkim za aktywny udział w niej!

Dziękujemy również stypendystkom Martynie i Natalii oraz stypendyście Markowi za wystąpienia na spotkaniach.

Wszystkim stypendystom I roku przypominamy, że w sekcji Stypendia na I rok / Najczęstsze pytania czeka na Was nasz PORADNIK DLA STYPENDYSTÓW I ROKU.